Frågan ställdes av den ene efter den andre av företrädare för den borgerliga oppositionen.

Moderate gruppledaren Kaveh Moazzez sammanfattade de 417 miljonerna som en historiskt hög nivå. Och skulle budgeten gå att genomföra skulle den kräva en "rekordstor" upplåning. Men själv tvivlade han på att planeringen skulle hålla:

– Det har varit en trend sedan länge att vi inte orkar med 30 procent av investeringarna under ett år. Vi har inte de personella resurserna. Flera objekt är heller inte tillräckligt förberedda. Det här är mest en önskelista.

Men något alternativyrkande kom inte från oppositionen. Istället yrkade man bifall till den reviderade investeringsbudgeten. Men med ett särskilt yttrande till protokollet påtalades ändå att man ser med stor oro på utvecklingen och risken för ökad belåningsgrad.

S+V+MP-majoriteten hade under beredningen i kommunstyrelsen pekat på att det främst handlar om investeringar inom vatten- och avfallsverksamheten (bland annat nya ledningar och kostnader för det nya sophanteringssystemet med flerfackstunnor). Samt om investeringar i Mariebergsskolans ombyggnad i 40-miljonersklassen som kvarstår sedan förra året.

Inför fullmäktige försäkrade nu kommunalrådet Camilla Egberth (S) att planeringen skulle hålla.

– Jag vill påstå att det är en helt annan ordning än tidigare. Projekten har förstuderats och bedömningen är att planeringen ska hålla.

Erik Backman (M) tvivlade ändå. Han menade att det är lätt att bli fartblind och underströk den borgerliga oron för lånesituationen på sikt.

– Allt det här ska planeras, bemannas och utföras. Jag tvivlar på att vi har resurserna. 417 miljoner är vansinnigt mycket pengar. Jag kan heller inte se att investeringarna senare ökar kommunens intäkter.

Kristdemokraternas Nils-Ingvar Graan valde en mer ironisk infallsvinkel och såg rent av majoritetens hållning som något i stil med självsanerande.

– Jag har varit med i kommunfullmäktige sedan 1991. Investeringsbudgeten har alltid haft ett högt procentpåslag på vad som är rimligt att klara av under ett år. Så det här är inget att vara orolig för. Vi kommer ändå inte att klara av allt det den här gången heller utan får skjuta på en del till kommande år.