Råssnässkolan byggdes på 70-talet med en byggteknik som givit kommunen mycket huvudbry genom åren. Problemen med bland annat fukt har lett till otaliga akutinsatser och politikerna har därför fattat beslut om att riva byggnaderna och bygga en ny Västerskola vid Mariebergsskolan. Den ska stå klar hösten 2018, men för eleverna och personalen på Råssnäs kan man inte vänta till dess.

– Det finns fuktskador och man är orolig att det ska bli problem med mögel och att fler elever och personal ska börja må dåligt. Det fungerar inte att låta det vara så i två år till, säger tekniska nämndens ordförande Agneta Niklasson (MP).

Tre alternativ

Artikelbild

| Rivningsredo. Råssnäs är i dåligt skick.

Därför har tjänstemännen tagit fram tre alternativ till politikerna. Antingen sätter man upp moduler intill skolan, något som skulle kosta 10-12 miljoner kronor, eller så kan man låta eleverna flytta till andra skolor.

– Att flytta dem till helt andra skolor vill vi helst inte, säger Agneta Niklasson.

Alternativet som kvarstår är då att renovera Råssnässkolan. Först landade den kostnaden på 8-10 miljoner kronor för att åtgärda hela skolan, men nu har projektet bantats och en åtgärd mot fuktproblemen och för att förbättra arbetsmiljön landar på 3,1 miljoner kronor.

– Då kommer man att få renovera medan verksamheten pågår, men man kan flytta runt och mycket kan göras på sommarlovet. Det här blir billigare än moduler och en bättre lösning än att flytta alla elever, säger Agneta Niklasson.

Ska rivas

Råssnässkolan ska rivas, hur känns det då att lägga tre miljoner på renoveringar?

– Västerskolan är inte färdig förrän 2018, det är så pass lång tid att vi inte kan vänta. Det är klart att det här inte är vad vi önskar egentligen, men vi har inget att välja på.

Det har pratats länge om skicket på Råssnässkolan och behovet av en ny skola. Borde man tagit det beslutet tidigare?

– Jag har svårt att bedöma det för jag var inte med då, men generellt är det ju så att om man vet att man måste bygga nytt är det ju ingen fördel att vänta.

Fastighetsenheten har en budget för den här typen av mer oförutsedda renoveringar, men där fanns ingen beredskap för Råssnässkolan. Därför kan renoveringarna komma att innebära att politikerna behöver omfördela sina medel. Därmed kan Råssnäsrenoveringarna komma att påverka andra projekt.

På tisdag tas frågan upp i tekniska nämnden för politiskt beslut.