Från och med den 11 augusti är det fritt fram att fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern, åtminstone under helgerna. Enligt en prognos presenterad av SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet så är det dock ingen supersäsong som väntar. Årets Vätternfångst beräknas nämligen landa på 90 gram kräftor per bur och natt, vilket innebär en nedgång på 15 procent jämfört med 2016.

– De senaste åren har det varit lite nedgång, men inte gigantisk, säger Lennart Edsman, forskare vid SLU Aqua.

Det är inte helt enkelt att spå i kräftfångst. Varje sjö kräver en unik modell där hänsyn tas till specifika klimateffekter och omständigheter.

Artikelbild

| Så många kräftor kan du förvänta dig när du fiskar i Vättern.

– I modellen för Vättern testade vi temperaturens betydelse för fyra kritiska faser i en kräftas liv: överlevnaden för rommen innan kläckningen, rekryteringen, tillväxten strax innan kräftorna blir fångstbara samt vuxna kräftors vinteröverlevnad, säger Lennart Edsman.

Undersökningarna har visat att variationer i vintertemperaturen har störst påverkan.

– Vättern är ofta isfri och om det blåser väldigt mycket så blir det stora temperaturvariationer vilket gör signalkräftorna stressade, menar Edsman.

Trots prognosen så finns det hopp för framtiden. Statistik över 20 år av yrkeskräftfiske i Vättern visar på stor fluktuation. Till exempel så minskade fångsten mellan åren 2001-2002 med hela 33 procent. Samtidigt så ökade fångsten med 25 procent mellan åren 2004-2005.

Artikelbild

| Årets fångster av Vätternkräftor blir sämre än förra året. Det spår i alla fall SLU Aqua.

– Men eftersom vintertemperaturen spelar så stor roll så är det omöjligt att säga något om nästa år. Vintern har ju inte varit än, säger Edsman.