I ett par års tid har Motala kommun erbjudit barnskötare som jobbar i den egna organisationen att utbilda sig vidare till förskollärare och bland annat få ersättning för litteraturen. Nu fortsätter satsningen med ytterligare en grupp.

– Det har varit ett lyckat koncept. Vi har ett stort behov av att rekryta förskollärare och det här är en bra lösning att kunna erbjuda våra fast anställda barnskötare att få läsa vidare, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Bildningsnämnden har också begärt att få information om hur det gått och går för de anställda barnskötare som i dag läser vidare enligt den här modellen. Den informationen hoppas man få på nämndens möte i maj.

– Vi vill också höra om man använder sig av möjligheten att på förskolan utnyttja att det finns personal som vidareutbildar sig och att låta dem dela med sig av erfarenheterna från universitetet, säger han.