Orsakerna var dålig och även i efterhand fingerad dokumentation av insatser per brukare samt bristande kompetens på ledningsnivå. Senare polisanmäldes också företaget för att ha debiterat kommunen för tjänster som, enligt socialnämnden, inte hade utförts.

Ett av de företag som nu ansöker om att få utföra hemtjänst företräds av samma person som företrädde det polisanmälda bolaget. Socialnämnden anser därför att risken är stor att de tidigare felen upprepas. Även i det andra ansökande företaget ingår en person med koppling till det avpolletterade bolaget. Samtidigt som den som här uppges som verksamhetsansvarige saknar utbildning i äldreomsorg och social omsorg.