Det är dock lättare sagt än gjort. När beslut om naturreservat fattas slutar skyldigheterna i skogsvårdslagen att gälla, dessa omfattar bland annat skyldigheten att bekämpa skadeinsekter.

Men insatser har ändå gjorts.

– Vi har jobbat med barkning, fångstvirke och fällor, säger reservatsförvaltare Mikael Burgman på Länsstyrelsen Östergötland.

Artikelbild

| Så här ser angripen granbark ut på nära håll.

Hur verksamma är fällorna?

– De har inte varit så effektiva i år. Granbarkborrarna ska lockas in i dem med doftämnen, fermoner. Problemet är att det luktar så mycket överallt i skogen.

Angripna träd får dock inte fällas och fraktas bort.

– Länsstyrelsen kan ansöka om tillstånd. Men en sådan ansökan ska göras hos en annan länsstyrelse för att få en utomståendes synpunkt. De är ganska byråkratiskt, säger Mikael Burgman och berättar att senaste gången man tog till den åtgärden var efter stormen Pers skadeverkningar 2007.

De träd som står kvar torra och barklösa efter barkborrarnas angrepp 2018 gör man inget åt.

– Skogsstyrelsen bedömer att det är kontraproduktivt att fälla och köra ut dem. Barkborrarna äter ju bara färsk bark. Dessutom är de döda träden en bra miljö för barkborrens fiender.

Mikael Burgman menar att det kan vara svårt att övertyga privata skogsägare om att det inte är någon bekämpande åtgärd att fälla torrträd.

Hur går ni vidare?

– Inom den närmaste månaden ska vi studera hur skadeläget ser ut nu och sedan gör vi en bedömning av vad som behöver göras.