Olyckan inträffade i södergående körriktning i höjd med avfarten mot Kolmetorp.

En person uppges vara drabbad, men enligt räddningstjänsten ska denne av allt att döma ha klarat sig utan skador. Av okänd anledning ska personbilen, enligt räddningstjänsten, ha kört in i vägräcket. ​

Bilen bärgades senare och vägen var därefter fri för trafik. Den man i 40-årsåldern som körde bilen är oskadd och det finns ingen misstanke om brott. Polisen har underrättat Trafikverket för reparation av skadorna på vägräcket.