På onsdag ska bildningsnämnden ta ställning till om Godegårds skola ska öppnas. En omfattande utredning har gjorts som bland annat visar att elevantalet är större än vid mätningen när skolan lades ner, men att det ännu inte finns tillräckligt med personal och att risken finns att skolorna i Tjällmo och Nykyrka får svårare att klara sig ekonomiskt. Att öppna skolan skulle kosta fem miljoner, samtidigt ska bildningsnämnden spara 25 miljoner.

– Bildningsnämnden får ta ställning utifrån de pedagogiska förutsättningarna och nämndens ekonomi, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Men även om nämnden skulle komma fram till att de inte har möjlighet att öppna skolan är frågan är inte avgjort för det. Alliansen vill nämligen titta på den ur ett bredare landsbygdsperspektiv och kommer därför att skjuta ärendet vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Artikelbild

| Kommunalråd Kåre Friberg (M) vill öppna Godegårds skola.

– Vi har sagt hela tiden att vi vill öppna skolan, säger Kåre Friberg.

I dagsläget konstaterar han att det ser ut att saknas vissa lärarresurser liksom att elevantalet är lägre än vad man tänkt. Hur det ska hanteras kan Kåre Friberg i dag inte svara på.

– Det behöver vi titta på nu, säger han.

Bildning ska spara. Hur ska de klara den här satsningen ekonomiskt?

– I år har vi avsatt pengar i budgeten och sedan får vi väl se det här som en landsbygdssatsning och lägga in det i budgeten för kommande år, säger Kåre Friberg.