Företaget använder redan alternativa färdmedel i sin verksamhet, men nu väntar ett steg till i utvecklingen. Miljödebatter i media har påverkat beslutet. Det finns även en annan aspekt att försöka minska på bilanvändningen.

– Har man körkortskrav försvinner många som vi skulle kunna anställa. Men att ha körkort säger inget om hur duktig man är på jobbet, säger vd Filip Printzell.

Kan det här rent av göra er arbetsplats attraktivare?

Artikelbild

| Filip Printzell vill satsa på fler miljövänliga transportmedel i sitt företag.

– Ja, det tror jag och vi kan släppa fram fler till intervjuerna.

Hur upplever personalen satsningen?

– Det känns positivt. Vi har fått jättebra respons.

Redan i september räknar Filip Printzell med att vara igång. Förutom elcyklarna finns sedan tidigare även lådcyklar samt en elmopedbil på företaget. Men satsningen kräver en noggrann schemaläggning för att arbetet på fältet ska fungera praktiskt för de cirka 30 anställda i Motala. De miljövänliga fortskaffningsmedlen kommer främst att användas av personal som uppehåller sig inom närliggande bostadsområden där det krävs få förflyttningar.

Artikelbild

| Anders Ericsson, till vänster, saknar körkort och gillar dessutom att cykla.

För att lyfta fram miljösatsningen kommer företaget redan nu på lördag att anordna en miljöparad från Stora torget till Råssnäsbadet. Syftet med arrangemanget, som börjar klockan 13, är att inspirera fler företag att göra något för miljön. Alla får delta, till cykel eller till fots.

– På alla sätt som är miljövänliga, säger Filip Printzell.