LÄS MER:Klart: Så slår sparpaketet

– Det här drabbar verksamheten negativt, men vi måste jobba vidare och ha fortsatt fokus på våra gäster. Vi får inte oroa dem, säger undersköterskan Anki Rahm.

Kollegan Anna Törnström noterar att det är lättare för andra verksamheter och personalgrupper att lobba för sin sak och väcka opinion vid nedskärningar.

LÄS MER:Ansvarig politiker om reaktionerna

Till Strandvägen kommer dagligen personer med demenssjukdom. För att hålla minnesfunktionerna igång stimuleras deltagarna med vardagssysslor. Verksamheten pågår i fem timmar från klockan nio på morgonen. Det innebär samtidigt några timmars avlastning för deltagarnas anhöriga. Antalet platser är sexton och bemanningen sex medarbetare per dag.

Men med ett dagligt besökssnitt på tolv personer anser nu en majoritet i socialnämnden att verksamheten drar för mycket personal. Och genom att minska med två årsarbetare sparas strax under miljon kronor per år.

Dessutom noteras att verksamheten inte är lagstadgad och att den bara erbjuds av knappt hälften av landets kommuner.

Enligt beslutsunderlaget ska personalminskningen inte märkas bland brukarna. Samtidigt nämns dock, som en konsekvens, att innehållet kan "komma att ändras".

Personalen har också läst motiven, men saknar information om vilket underlag de grundar sig på. Inte heller närmaste chef ska ha varit informerad. Ena måndagen en förvarning om att två tjänster ska dras in, måndagen därpå är allt redan beslutat och klart.

Anna Törnström och Anki Rahm känner inte att verksamheten är överdimensionerad. Till saken hör att det här samtidigt bedrivs verksamhet för en grupp personer som insjuknat i demens, men som ännu inte fyllt 65 år. De är i dagsläget nio, har särskilda behov och kommer två dagar i veckan. Dock nämns inte gruppens storlek i beslutsunderlaget.

– Idag har vi kö till alla platser. Däremot hade vi problem i somras. Plötsligt stod det stilla, det kom inga nya hit. Det var tydligen strul centralt med byte av handläggare. Är det den situationen som legat till grund för beslutet? frågar sig Anna Törnström.

Anki Rahm menar att det för en utomstående kan vara svårt att uppfatta det arbete som görs på Strandvägen.

– Det kan tyckas vara hög personaltäthet. Men alla fyller en funktion, allt är väldigt noga planerat och anpassat efter individuella behov, säger hon.