Den nuvarande bokbussen är sliten och dessutom ifrågasatt från arbetsmiljösynpunkt. Efter utredning beslutade kommunfullmäktige i december 2017 att reservera fem miljoner till en ny buss. Den skulle bli mer som en rullande biblitioteksfilial och ha ett betydligt bättre utbud av digitala tjänster.

Men nu har Alliansen stoppat upphandlingen och i sitt budgetförslag för 2019 och de närmaste åren strukit inköpet bland investeringarna.

– Det finns inga enkla beslut. Vi måste titta på alla kostnader. Om jag inte har fel vill biblioteket digitalisera alla böcker, då kommer man åt dem den vägen och då känns det mindre bra att åka omkring och släppa ut avgaser, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Bokbussen rullar sju dagar inom en 14-dagarsperiod. Uppdraget är att serva socio-ekonomiskt utsatta områden i tätorten, 35 förskolor som har mer än 500 meter till närmaste bibliotek, sex landsbygdsskolor samt att göra uppehåll på ett 30-tal andra platser utanför Motala tätort.

Fullmäktige har som en landsbygdpolitisk åtgärd beslutat att återöppna Godegårds skola. Det kräver en årlig driftkostnad på fem miljoner. Driften av bokbussen – med knappt tre heltidstjänster – ligger på runt två miljoner.

Kritiska röster menar att Alliansen därmed ger med ena handen, men tar med den andra när det gäller landsbygden.

– Vi satsar på att öppna servicekontor på flera småorter. Det bör inte vara omöjligt att också beställa böcker genom dem, bemöter kommunstyrelsens vice ordförande Kenneth Söderman (L).

Bokbussen ligger under bildningsnämnden. Frågan diskuteras där närmast på ett arbetsutskottsmöte i nästa vecka. Men något förslag kommer inte upp till behandling förrän i september. Och då lär det gälla hur länge till det ska köras med den nuvarande bussen.

– Den har absolut med landsbygden att göra, men det är inga roliga beslut som tas när vi är ålagda att spara. Tyvärr måste vi titta på allt, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Partierna inom oppositionsgruppen Solidariskt Motala – S, V och MP – aviserar däremot med sitt budgetförslag att man tänker ta strid för att bokbussen blir kvar. Och att den utvecklas enligt den tidigare utredningen.

– Ja, vi ser också bussen som blivande servicekontor för boende på landsbygden, säger oppositionsrådet Elias Georges (S).