– Det är ju tråkigt att det inte är fler kvinnor naturligtvis, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) och fortsätter:

– Jag tror många kvinnor är väldigt ambitiösa och när en kvinna ska gå in och göra någonting är det helhjärtat hela tiden och det är ju fantastiskt, men som fritidspolitiker kan man inte kunna allting utantill.

Han tror att fler kvinnor kanske hellre satsar på yrkeskarriären än på att vara kommunpolitiker.

Att det är så få kvinnor i förhållande till män i kommunstyrelsen tror han inte påverkar.

– Besluten är ju könsneutrala, säger han.

Socialdemokraterna i Vadstena jobbar helt utifrån principen att det ska vara varannan kvinna

– KS-sammansättningen bestäms ju av hur partierna nominerar och vi har principen att nominera varannan på fullmäktigelistor och i styrelser och nämnder. Män och kvinnor ska varvas, säger Anders Hedeborg (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det har de gjort både när det gäller nominering av ledamöter och tillsättningar av ordförandeposter i nämnder och kommunala bolag där ordföranden kommer från Socialdemokraterna.

Han ser det som en utmaning för alla partier att jobba för ökad jämställdhet mellan könen. En del hävdar att man nominerar efter kompetens, men det menar Hedeborg är ett argument som inte håller.

– Alla, män och kvinnor, besitter kompetens, erfarenheter och kunskaper som vi behöver i politiska livet. Därför tycker vi att den här typen av kvotering är korrekt.

Frida Edholm (K) är en av tre kvinnliga ledamöter i kommunstyrelsen i Vadstena.

– Det finns ju fler kvinnor i kommunstyrelsen fast de sitter på ersättarplatser och där kan jag ju reagera, säger hon.

Vad orsaken till det är vet hon inte, men har reflekterat över att det är så.

Inom Konsensus har man diskuterat om man ska ha hälften män och hälften kvinnor.

– Just i KS såg vi att ålder spelade stor roll. Det var viktigt för oss att ha med både yngre och äldre representerade i kommunstyrelsen och även i andra nämnder. Vi har inte tittat på könsfördelning på det sättet utan snarare att vi ska passar ihop som grupp och att det ska bli olika åldrar och spridning på intressen och bakgrund.

Hon menar att det behövs flera yngre personer i kommunpolitiken.

– Jag kan nästan se det som en viktigare sak att lyfta fram i jämställdheten.