I slutet av maj beslutade kommunstyrelsen att tekniska servicenämnden skulle spara fem miljoner kronor på fastighetsverksamheten, måltidsserice och städ. För nämnden, som i praktiken har i uppdrag att utföra tjänster åt andra kommunala nämnder och verksamheter, innebar det en stor utmaning.

– Att vi ska spara fem miljoner kan man tycka vad man vill om. Vi har ju egentligen ingen egen budget att spara in på, men nu är det så här och då måste vi göra vad vi kan, säger ordförande Bengt-Åke Karlsson (C).

Tjänstemännen har tagit fram ett förslag på åtgärder och för att kunna få effekt av sparförslagen redan i år hade nämnden nyligen ett extrainsatt möte med arbetsutskottet där man beslutade att ställa sig bakom personalens förslag. Något som man politiskt inte var överens om.

– Vi tycker att det här kommer för snabbt inpå. Det här är inte underbyggt och man har inte hunnit göra tillräckliga riskanalyser, säger oppositionens Thomas Björk (S).

Fastighetsenheten får ta hand om tre av de fem miljonerna. Deras besparingar handlar om indragna kurser och konferenser för personalen, att vakanshålla tjänster och att sänka temperaturerna i kommunens lokaler. En annan större besparing är att stänga av värme och ventilation så mycket som möjligt i Charlottenborgsskolan som inte ska användas framöver.

Måltidsservice och kommunens kök får hantera de resterande två miljonerna. Där handlar det också om att inte besätta tjänster och att hämta hem pengar genom en ny upphandling om mattransporter.

– Samtidigt ställs vi inför utmaningar som påverkar våra kostnader. Ett exempel är att Godegårds skola ska öppnas och det innebär kostnader istället, säger förvaltningschef Fredrik Feldt.

Ni ska spara fem miljoner kronor på sex månader. Går det?

– Det är tufft, men vi ska göra vad vi kan, säger Fredrik Feldt och fortsätter:

– Det här är vad vi kan göra på kort sikt. Men vi tittar också på vad man kan göra på längre sikt. Det handlar om vilka ambitionsnivåer som man har, exempelvis vad bildningsnämnden och socialnämnden vill ha för nivå på maten som serveras.

I augusti ska tjänstemännen redovisa för hela nämnden vilka åtgärder som genomförs och vilken effekt det verkar få. Kommunstyrelsen har också krävt att få en redovisning i oktober.