Region Östergötland har under flera år legat i framkant med sin satsning på ELSA (enhet legitimerad sjuksköterska allmäntjänstgöring). Genom ELSA har nyexaminerade sjuksköterskor fått chansen att prova flera olika verksamheter, vilket har varit en framgångsfaktor när det handlar om att rekrytera sjuksköterskor.

Nu tar regionen tagit flaggskeppet till nästa nivå och erbjuder tolv utvalda ELSA-sköterskor chansen att gå en ettårig ledarskapsutbildning i Motala, ELSA-LIV (kommunikations och ledarutveckling).

Satsningen sker i samarbete med Medicinska specialistkliniken och upplägget är väl beprövat med konsultbolaget Move Management. Det är till stor del samma utbildning som har ingått i ST-läkarnas utbildning de senaste 10 åren.

Artikelbild

| Motala blir först ut med utbildningen för ELSA-sköterskorna.

– Sjuksköterskorna leder på arbetet varje dag. Genom utbildningen lär de leda både sig själv och andra, samtidigt som de får samma verktyg och språkbruk som läkarna har, förklarar Lena Holmertz som är verksamhetschef för ELSA och AT i Linköping och Motala.

Och utbildningen är viktig ur flera perspektiv.

– Med utbildningen kan vi erbjuda de utvalda sjuksköterskorna en unik utbildning, som kommer höja deras kompetens och stärka dem i sina yrkesroller. Om vi lyckas väl med utbildningen så kan det vara en framgångsfaktor i hälso- och sjukvården och fler regioner och landsting kanske tar efter, säger Lena hoppfullt.

Intresset för utbildningen har varit stort, men det har funnits några kriterier som avgränsat.

Artikelbild

| Karin Franzén och Lena Holmertz är ansvariga för utbildningen.

– För att delta i utbildningen är kravet att man ska göra sin ELSA-tjänst i Motala under perioden, det har gjort att flera har fallit bort. Många bor i Linköping eller Norrköping och tycker det är för långt att pendla, förklarar Lena.

Ni riskerar inte att tappa sjuksköterskorna till andra orter när de är klara med utbildningen?

– Risken finns alltid, men jag tror snarare på motsatsen. Vår förhoppning är att vi ska kunna ta tillvara på deras särskilda kompetens och erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter till dem efter utbildningen. Vi tror att om sjuksköterskorna trivs på jobbet så stannar de kvar, säger Lena och fortsätter:

– För vissa räcker det nog att utvecklas i sin egen yrkesroll medan det finns andra i gruppen som kommer söka sig till andra roller på sikt. Till exempel som utbildningsansvariga eller vårdenhetschefer. Det får vi följa upp och försöka möta. Utbildningen startar i april och avslutas i mars nästa år.

– Men vi släpper dem inte efter utbildningen. Vi räknar med minst sex månaders uppföljning, avslutar Karin Franzén, verksamhetschef på Medicinska specialistkliniken.