Han möter själv människor i samband med sitt arbete, som inte förstår faran i användningen.

"Det är min kropp och jag gör vad jag vill", är kommentarer Karl-Johan får höra.

Att olika gym arbetar med projektet "100 procent ren hårdträning" tycker han är bra. Det ger också en kvalitetsstämpel på anläggningarna, säger han.

Tack vare en ökad kunskap hos personalen kan de också kontakta polisen när de misstänker att någon brukar otillåtna preparat.

– Vi får in tips från gymmen när de reagerat på att någon vuxit mycket. Men det är ingen sanning, utan det är vi som bygger upp en misstanke, poängterar Karl-Johan.

Lockelsen att få snabba resultat, är ofta inkörsporten. Det i sin tur skapar ett behov. Inte sällan händer det att människor sedan går över till andra preparat. Kanske kan man inte längre sova och behöver då ta något för att gå ner i varv.

– Det blir kaos i kroppen, säger Karl-Johan.

Han upplever att polisen i Motala har blivit bättre på att uppmärksamma personer som brukar dopningspreparat, men också andra droger. Inte minst för att han och kollegan, Ida Johansson, pratat mycket om företeelsen och hur man som polis kan bygga misstankar.

– Vi har blivit duktigare och kan tänka en extra gång, så att man inte bortser från beteenden. Det gäller även narkotika.

Försäljningen av olika preparat på nätet är ytterligare en faktor som kan utgöra livsfara, menar Karl-Johan Fritshammar. Han säger att det inte finns några garantier på vad de innehåller, eller på vilket sätt de har framställts.

– Jag vet inte någon som labbtestar sina produkter när de får dem. Det är skrämmande faktiskt, säger han.