Enligt en inringare tjöt brandvarnare och viss rök syntes. Räddningstjänsten åkte till platsen för att undersöka.

En dryg timme efter larmet hade räddningstjänsten undersökt platsen och hittat orsaken – en torrkokning. Räddningstjänsten ventilerade ut röken och lämnade platsen strax efter klockan sju.