2009 infördes valfrihet inom hemtjänsten så att de äldre själva får välja vem de vill få tjänsterna utförda av. Sedan dess har kommunens förfrågningsunderlag flera gånger gjorts om och två gånger har man brutit med hemtjänstföretag på grund av allvarliga brister. Det har gjort att V nu fått nog och krävt att kundvalet tas bort.

Något gehör får man dock inte. Alliansen säger nej till förslaget. När frågan behandlades i kommunstyrelsen avstod S från att rösta.

– Vi har det system som vi har. Sedan kan man ha synpunkter på hur det ibland har fungerat, säger oppositionsråd Elias Georges (S).