– Jag har aldrig sett så stora spår och det fanns inga människospår i närheten, säger Geoffrey Finch om iakttagelsen.

Enligt paret kom spåren från ett fält i närheten av Karlsäng, mellan Fornåsa och Klockrike, där flera stora avtryck observerades. De fortsatte sedan på en intilliggande grusväg, rakt över vägen, och därefter in i skogen.

Enligt Benny Amberin, regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen, har man hittills kunnat kvalitetssäkra att en varg rört sig kring Fornåsakorset. Sannolikt har den vandrat från Prästtomta skjutfält, en sträcka på drygt två mil. Observationer om vargspår har också gjorts i Ruda i dagarna, vilket bara ligger en dryg halvmil ifrån Klockrikeparets bostad. Efter att Benny Amberin själv har fått se spåren säger han:

Artikelbild

| I rapporteringssystemet Skandobs kan även privatpersoner registrera sina iakttagelser.

– Avlångt avtryck är typiskt varg eller stort hunddjur.

Om det handlar om en varg som upprättat ett revir i området är det sannolikt, enligt Amberin, att det kommer att patrullera reviret igen. I så fall sker det inom en dryg vecka. Men om det är samma djur som tidigare registrerats handlar det snarare om en ungvarg, en så kallad vandringsvarg.

– En ungvarg bildar inte revir utan måste vara några år för att förstå att den bör skaffa sig en partner. Däremot kan god födotillgång leda till att den stannar upp i sin vandring, säger han.