Tanken med priset är att "uppmuntra frivilliga insatser inom socialtjänstens område". Vem som helst kan nominera någon som arbetar ideellt eller är anställd i en förening eller en organisation som utför frivilligt socialt arbete i Motala kommun. Nomineringarna ska skickas per e-post eller vanlig post till socialnämnden, som utser pristagaren. Personen ifråga får ett diplom och en gratifikation. Dessutom innebär utmärkelsen att man får skänka 5000 kronor till en förening med social anknytning, en förening som man själv väljer ut. Nomineringar kan skickas in fram till den 31 januari. Det blir sedan under Kärleksveckan i mars 2019 som priset delas ut.

Pristagaren för insatser under 2017, som mottog sin utmärkelse tidigare i år, var Martin Hjelmar som prisades för att han genom sin gokartverksamhet gett ungdomar en fritidsgårdsliknande sysselsättning. Föregående års utmärkelse gick till Magnus Wallman, verksamhetschef på organisationen Motala Fontänhus. Wallman belönades för sitt arbete med psykisk ohälsa.