Majoriteten är för frikostig med ekonomin. Det sparas inte pengar i ladorna och man lånar mer än vad man kommer att klara av i framtiden. Det menar Alliansen som i sin skuggbudget flaggar för en orolig framtid.

– Vi måste göra medborgarna medvetna om läget. Man kan inte bara gå ut och lova saker. Vi måste gå back to basic och satsa på kärnverksamheter som skola och äldreomsorg, säger Caroline Unéus (M).

I deras budget finns därför ett generellt sparbeting som i realiteten blir något högre än majoritetens. De flaggar också för att kommunen kommer att behöva spara 33 miljoner kronor om året – i 13 år framöver.

– Därför är vi oroliga för majoritetens lånebild och deras sätt att tänka, säger Kjell Fransson (L).

Även om Alliansen försökt kapa så mycket som möjligt i investeringsbudgeten innebär det inte att satsningar inte ska ske. Visserligen tänker de inte lägga pengar på en aktivitetshall, men annat kan ändå byggas.

– Men det behöver inte vara kommunen som bygger. Vi är öppna för investeringar på 1,5 miljard, men andra kan bygga. Simhallen är ett sådant exempel, säger Jan Gyllenhammar (KD).

I skuggbudgeten finns också en rad exempel på satsningar på landsbygden. Tågstopp i Godegård, räddningsstationer i Tjällmo och Borensberg är några exempel.

– Och sedan är det frågan om transporter. Vi tycker att alla elever ska kunna komma till skolan, även om man går på gymnasiet eller i en friskola. Det borde kommunen kunna ordna, säger Jan Arvidsson (C).