I en motion föreslår SD:s Johnny Karlberg att kommunens verksamheter ska försöka öka möjligheten till möten över generationsgränserna. Bildningsnämnden och kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget, men bildningsnämnden konstaterar samtidigt att man redan i dag gör mycket och att flera sådana möjligheter redan finns i dag. Bland annat säger man att det är fullt möjligt för pensionärsföreningar att kontakta förskolor om de exempelvis skulle vilja komma och baka eller erbjuda högläsning för barnen. Beslutet blir därför att arbeta vidare som man gör i dag, men också försöka öka möjligheterna ytterligare i framtiden.