På tisdagen träffades de 101 ledamöterna i nya regionfullmäktige för första gången för den här mandatperioden.

På dagordningen stod val av presidie, det vill säga tre ordförande, till regionfullmäktige och val av regionstyrelsen. Regionpolitikerna utsåg tre män till fullmäktiges presidie, Mattias Geving (S), Johan Thorén (L) och Anders Eksmo (KD).

Valet fick Jessica Eek, (V) som både är ledamot i regionfullmäktige och gruppledare för Vänsterpartiet i Linköpings kommun att reagera med ett inlägg på Facebook.

Artikelbild

Jessica Eeks facebooksida.

”Vilken tråkig bild! Den är inte bara tråkig utan också en bra sammanfattning av hur jämställdhetsarbetet fortskrider” skriver hon till en bild på de tre manliga politikerna och tjänstemannen Peder Björn.

Riksdagsledamoten och partikollegan Linda Westerlund Snecker svarar snabbt med en ironisk kommentar: ”Feminismen har gått för långt”.

Att den nyvalda regionstyrelsen leds av tre kvinnor – Kaisa Karro (S), Marie Morell (M) och Agneta Niklasson (MP) samt en man, Alexander Höglund (L), väger inte upp bristen på kvinnor i regionfullmäktiges ordförandegrupp tycker Jessica Eek. Eller synen på jämställdheten.

– Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och presidiet i regionfullmäktige är vårt ansikte utåt. Det är den bilden som ges till våra anställda och till de som kommer på besök och då väljer man att bara välja män. Det är så himla tråkigt att man inte tänker sig för innan, att man inte tänker längre.

Artikelbild

| -Man ser inte de strukturella problemen när man bara väljer män, säger Jessica Eek (V).

– Grejen är att tänka jämställdhet i varje steg. Inte jämföra med att det är jämställt i regionstyrelsen eller någon annan nämnd utan att i varje församling tänka jämställdhet.

Har partierna misslyckats som inte tagit fram några kvinnliga kandidater till fullmäktiges ordförandeposter?
Artikelbild

| Mattias Geving.

– Det är problemet att partierna inte föreslår kvinnorna, utan att de tänker att det räcker med män. Man inte ser det strukturella problemet.

Anna-Lena Sörenson (S) är ordförande för socialdemokraterna i Östergötland. Hon har varit både landstingsråd och riksdagsledamot.

Artikelbild

| Johan Thorén.

– Vi var nog många som reagerade på att det var många män på podiet men jag vet inte om det har så stor betydelse egentligen.

Att Östergötland har en av landets yngsta regionstyrelseordförande som dessutom är kvinna är viktigt att lyfta fram i sammanhanget tycker hon.

Artikelbild

| Anders Eksmo.

– Inom vårt parti är vi noga med att försöka få en jämn fördelning, men man måste samtidigt ha respekt för andra partiers val så att prata ihop sig kring könsfördelningen i regionfullmäktiges presidie ser jag inte som möjligt.