På söndag börjar nya tidtabeller gälla hos Östgötatrafiken. Den stora förändringen sker inom Östgötapendeln där avgångstiderna kommer att bli mer ojämna. Orsaken är de stora störningarna i tågtrafiken i Stockholmsområdet liksom i Skåne, störningar som påverkar fjärrtågstrafiken kraftigt. Det här vill Trafikverket komma till rätta med. Den nya tidtabellen ger fjärrtågen möjlighet att köra ifatt förlorade minuter och därmed minska förseningarna.

En konsekvens av detta blir att pendeltågen i Östergötland inte längre kommer att gå varje kvart under rusningstid utan vid mer ojämna klockslag. Det får också till följd att avgångarna kan variera med mellan fem och 25 minuters mellanrum. Östgötatrafiken säger också att den som reser från Tranås och Boxholm får längre bytestid i Mjölby vid vissa tider till följd av Trafikverkets förändringar.

– Vi har inte fått så många reaktioner på det här ännu. Vi får vänta och se tills den nya tidtabellen börjar gälla och låta den gälla ett tag innan vi drar några slutsatser, säger Eva Gylltorp på Östgötatrafiken.

I övrigt är inte förändringarna så stora när det gäller bolagets övriga trafik. På vissa linjer kommer vissa busshållplatser att försvinna (se faktarutan). I några fall blir det tätare med turer. Och i andra fall blir det glesare.

– Förändringarna är små. Men en uppmaning från oss är att kolla in den nya tidtabellen så att ni vet. Missar man med en eller två minuter kan man verkligen sitta på pottan, säger hon.