– Vi hade en allmän diskussion och en majoritet förordade Ulf Kristersson, utifrån de förutsättningar som vi visste om vid mötet, säger Monika Broman, vice ordförande för Liberalerna i Östergötland.

– Det var en så pass klar majoritet att mötet beslutade att det inte behövde räknas röster, säger Juno Blom, Liberal riksdagsledamot från Norrköping.

Till det snabbinkallade mötet var representanter från länsförbundsstyrelsen och kommunerna inbjudna. Mötet var formellt inte beslutsfattande.

– Det här är att se som vägledande, säger Juno Blom.

Tre östgötar kommer att vara med vid Liberalernas partiråd om regeringsfrågan i helgen. Det är Juno Blom, Linnea Darell, som sitter i partistyrelsen, och Lars Karlsson, som just avsagt sig ordförandeskapet för Liberalerna i Östergötland.

På måndag ska ju riksdagens talman Andreas Norlén från Norrköping presentera kandidaten till den tredje statsministeromröstningen i riksdagen. Den ska äga rum onsdag i nästa vecka. Sedan finns möjlighet till ytterligare en sådan omröstning innan Sverige inför ett extra val.