Han har skrivit tio böcker. Varav sex om den heliga Birgitta. Luca Cesarini bor i Kungsbacka men är ofta i Vadstena. Vadstenas koppling till Birgitta drar och han är engagerad i flera Birgittaföreningar.

I boken "Med Birgitta i Det heliga landet", som kommer i slutet av den här månaden, beskriver Luca Cesarini Birgittas dramatiska och historiska pilgrimsresa från Rom till Jerusalem. Året är 1372.

– Boken lyfter fram olika aspekter av denna resa: vad som drev Birgitta att genomföra den, vilka möten som ägde rum under resans gång, det politiska och inomkyrkliga klimatet, mötet med islam samt pilgrimernas villkor under 1300-talets oroliga tid. Främst vill boken lyfta fram tidlösheten i den allmänna kristna tron och de spår som denna resa har lämnat åt eftervärlden, berättar författaren.

Hur kommer det sig att du är så intresserad av Birgitta?

– Jag är född i Rom. Min mamma är svensk och min pappa italienare. För Rom-svenskar var det naturligt att besöka Birgittasystrarna på annandag jul, då de hade öppet hus. Som barn kom jag dit och blev nyfiken på vem denna Birgitta var. Jag flyttade till Sverige 1980 och 1991 fick jag möjlighet att delta i Birgittajubileet i Rom. Jag hade skrivit om Umbrien tidigare och nu väcktes idén om att jag skulle skriva om Birgitta. Det finns många böcker om Rom och många om Birgitta, men det fanns ingen om Birgitta i Rom, så jag började skriva "Den heliga Birgittas Rom" och så har det fortsatt. Det finns hur mycket material som helst.