Allt fler coronasmittade personer vårdas på sjukhus i Östergötland. På torsdagen var antalet upp i 46 personer. För att minimera smittspridning  pågår ett stort arbete på US för att öppna ny så kallad intermediärvårdsavdening (IMA). Specialistsjuksköterskan Mats Guldstrand, har i uppdrag att leda arbetet på den nya enheten.

– Den här avdelningen fanns inte för en vecka sedan och det är en fantastisk personal som jobbar dygnet runt, otroligt engagerat för att dels få till den här enheten, men även för allt annat som ska fungera. Det är ett enormt arbete som läggs ned och många frivilliga som vill hjälpa till.

 

Intermediärvård är en form av mellanvård mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning. Där hamnar patienter som i många fall har passerat akuten och som har behov av avancerad övervakning. Det är även där patienter med misstänkt coronasmitta hamnar då de ofta har luftvägsproblem. I vissa fall kan patienter ha fått symptom under tiden de har vårdats på andra avdelningar på sjukhuset.

– Då tar vi över de patienterna till oss, säger Mats Guldstrand. Personer som misstänks ha smittats med coronavirus ska få komma till den nya avdelningen. Personer som har behov av intermediärvård men som inte har misstänkt smitta går som vanligt till MOA (läs medicinsk observationsavdelning). Det är för att säkra att det inte sprids smitta mellan patienter som vi vill hålla isär patientflödena.

Patienter som behöver vårdas i respirator skickas vidare från IMA till intensivvården. 

 

Den nya enheten har idag fyra platser och kommer utökas till nio under fredagen. Bemanningen består av att personal från regionens personalpool (Resurs och kompetens) som snabbutbildas för att klara vården.

Känner sig personalen som snabbutbildats trygga för den avancerade vården?

– Personalgruppen är erfaren och van att jobba på andra enheter men det vi står inför är en extrem situation och då är det naturligt att det förekommer otrygghet. Det är något vi är medvetna om och jobbar hårt med genom utbildning och handledning.

Hur ser tillgången ut på teknisk utrustning?

– Vi har bra förutsättningar. Enheten Medicinsk teknik som ansvarar för detta gör ett fantastiskt jobb och har på väldigt kort tid utrustat rummen ned nödvändig teknik i form av övervakning och utrustning för att behandla patienter på bästa sätt.