Vårdavdelningarna på hematologiska, lungmedicinska och ortologiska kliniken ska slås ihop. Det har diskuterats en längre tid, enligt Marie Morell som inte är helt bekväm i att svara på frågor som rör beslut som fattats i verksamheten.

– Vi från den politiska sidan brukar inte vara inne i den här typen av förändringar rent allmänt. Men som jag uppfattar det så kommer det att hända motsvarande på fler kliniker på US för att de är ganska små. Något måste göras för att komma ur den situationen som man befinner sig i här och nu.

Hon betonar att det är viktigt att se till att personal har kompetens och känner sig trygg i att vårda andra klinikers patienter.

Artikelbild

| Emil Broberg (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland.

– Problemet vi har i dag är att vi vårdar patienter kors och tvärs på hela sjukhuset utan att det varken finns kompetens eller kunskap om andra patientgrupper. Vi vet att det är en stor risk med vård som bedrivs på fel avdelning.

Gruppledaren Emil Broberg (V) sätter fokus på just bemanningsproblematiken.

– I grund och botten handlar det om att rekrytera personal. Man har anställt 14 nya sjuksköterskor och nu har 14 slutat. Man måste göra något drastiskt.

Vad kan man göra?

–Göra satsningar så att man kan korta arbetstiden. Många som har genomfört det har lyckats bemanna upp väldigt bra och få verksamheten på fötter och kan till och med öka sin kapacitet. Men det behövs förstås även andra insatser.

Marie Morell är inte lika säker på arbetstidsförkortning.

– Rent generellt så kanske det visst kan fungera på en del men vi tror inte det är någon universallösning. Nu när vårdförbundsavtalet är klart så håller man på att titta på lite andra modeller.