Bakom uppropet står bland annat Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Greenpeace som ser positivt på det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna där ett nytt Sveaskogsprogram omnämns.

Däremot är man kritisk till Sveaskogs förvaltning och vill se ett större ansvar när det gäller hållbart skogsbruk.

"Skötseln av Sveaskogs marker har hittills inte levt upp till nationella och internationella miljömål, till stor del på grund av högt satta avkastningsbrev", skriver företrädarna.

Man vill därför att Sveaskogs ägardirektiv ändras och ställer ett antal krav på regeringen. Bland annat vill organisationerna ge alla statliga skogar med höga naturvärden ett långsiktigt skydd. Man vill även att staten och Sveaskog ska ligga i framkant när det gäller ekosystembaserat skogsbruk:

"Regeringen och Ibrahim Baylan kan vända trenden och bidra till att Sveaskog spelar en nyckelroll vid omställningen till ett hållbart skogsbruk och skyddet av våra skogar".