Båda sidor lär argumentera stenhårt för sin sak. Det är justitieutskottet som i slutändan formulerar eventuella riksrättsanklagelser och för det arbetet spelar de slutsatser som nu läggs fram en stor roll.

"Helt solitt"

Demokratiska företrädare verkar redan vara övertygade om att president Trump satte sina personliga politiska intressen före landets när han i somras ringde upp sin ukrainska kollega och bad honom om en tjänst – parallellt med att Vita huset satt ett militärt biståndspaket till landet på paus. Tjänsten bestod i att dra igång en utredning gentemot sonen till demokraten Joe Biden, en potentiell politisk rival i nästa års presidentval.

Artikelbild

| USA:s president Donald Trump.

Justitieutskottets demokratiske ordförande Jerry Nadler anser att fallet är "helt solitt"

Om man lade fram det för en jury skulle utslaget bli "skyldig" inom tre minuter, sade Nadler i helgen till nyhetskanalen CNN.

Men de flesta av kongressens republikaner står på presidentens sida och hävdar att det inte finns några bevis för påståendena. Någon utredning mot familjen Biden startades aldrig i Ukraina och den 11 september betalades det militära biståndet ut. Demokraterna måste därmed bevisa att president Trump hade i uppsåt att sätta press på Ukrainas Volodymyr Zelenskyj, något som kan vara svårt.

Votering före jul?

Enligt grundlagen kan en president enbart avsättas genom ett riksrättsförfarande om han gjort sig skyldig till "förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser". Vad det egentligen betyder diskuteras nu i amerikanska medier. Enligt juridiska bedömare är maktmissbruk, mutbrott och försök att hindra rättvisans gång möjliga brottsrubriceringar i ett eventuellt åtal.

Det demokratledda representanthusets talman Nancy Pelocy bad i förra veckan justitieutskottet gå vidare och formulera riksrättsanklagelser. Jerry Nadler har sagt att det kan ske under veckan, möjligen hinner även utskottet och kammaren i stort att rösta om skrivningen före jul.

Sker det går frågan över till senaten som agerar domstol. Men där har republikanerna majoriteten och sannolikheten att de fäller och avsätter Donald Trump, något som kräver två tredjedelars majoritet, är minimal.

Presidenten har kallat processen en "skamfläck" och "ett skämt".