Rickard Lundin, sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen, säger att regionen förväntar sig att betydligt fler smittade i länet kommer att behöva vård. På onsdagen sade en företrädare för sjukvården i Stockholm att "stormen" nått huvudstaden och syftade på den stora ökningen av coronasmittade som behöver vård. 

Har stormen kommit till Östergötland?

– Stormen har inte kommit till Östergötland och vi vet inte i vilken grad stormen kommer. Vi jobbar med att hålla borta smittan så gott det går, säger Rickard Lundin och fortsätter: 

Artikelbild

| Rickard Lundin, sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen.

– Vi förbereder oss för ett scenario där vi har fler och fler som smittas och fler och fler som behöver vårdas i intensivvård. Det är så man har det i Stockholm. Vi måste vara beredda på den toppen. Vi är medvetna om att det kan komma en topp. 

Region Östergötland förväntar sig att anstormningen av patienter kommer att vara som störst i slutet av april eller början av maj. 

– Men det är fortfarande väldigt svårt att säga exakt när toppen kommer. Vi vill hela tiden ligga steget före. Vi planerar för att toppen kan komma tidigare, säger Lundin och fortsätter:

–  Vi vill vara beredda redan nu. Stockholm har en helt annan situation än vad vi har. Antalet fall ökar drastiskt där varje dag. Vi ser en viss ökning hos oss också och vi räknar med att Stockholm ligger några veckor före oss. Om vi får samma smittspridning som i Stockholm så finns det en risk för att vi får en liknande topp, även om vi får färre fall eftersom vi har en mindre befolkning. 

Räcker sjukhusen eller planerar ni för att ta andra lokaler i bruk?

–  Att vi skulle behöva lokaler utanför sjukhusen finns egentligen bara i tankestadiet. Vi jobbar mera på att förstärka inom sjukhusen. Vi tror att vi har lättare att kontrollera en hantering där vi håller oss inom sjukhuslokalerna, där vi till exempel har tillgång till syrgas. Vår plan B är att titta på lokaler utanför sjukhuset. Men där är vi inte ännu. 

Vad tittar ni på för alternativa lokaler?

– Vi har till exempel fått erbjudande från vissa hotell som kan erbjuda rum. Det kommer många erbjudanden. Men om vi tar andra lokaler i bruk måste vi bibehålla den medicinska kvaliteten. 

Rickard Lundin säger att många anställda inom sjukvården för närvarande är sjukskrivna eller hemma för vård av sjukt barn.   

– Vi har fortfarande ett visst bortfall av personal. Det är något som vi har räknat med och som vi kommer att se även i fortsättningen. Dagens siffra har jag inte, men häromdagen var det ett totalbortfall på 18 procent bland vårdpersonal i länet. Men det skiljer sig lite från enhet till enhet.

Hur ser tillgången på skyddsutrustning ut?

–  Vi lägger jättemycket kraft på att säkerställa att vi har skyddsutrustning. I takt med att vi behöver växla upp vår intensivvårdskapacitet så kräver det en annan typ av material. I takt med att vi vårdar fler patienter kräver det mer skyddsutrustning, säger Lundin och fortsätter:

–  Vi ser att vissa typer av munskydd är en bristvara. Vi behöver vara tydliga med när vi använder viss typ av skyddsutrustning så att man inte använder den högsta nivån i alla möten. Vi behöver ransonera med vårt material. 

På torsdagen uppgick antalet konstaterat smittade i länet till 233 personer –  men det verkliga antalet smittade antas vara betydligt fler. 46 personer vårdades på sjukhus, varav 14 i intensivvård.