Det är konkurrens om lärarna och Motala har drabbats när personalen väljer att söka jobb i grannkommunerna istället. Lönerna är en del av frågan, men bildningsförvaltningen menar att det finns fler delar som kan locka nya lärare och få de befintliga att stanna kvar. I en enkät tillsammans med facken har man utkristalliserat ett antal insatser.

– Vi har sett att man behöver stöd med exempelvis it och därför kommer vi att anställa områdesansvariga it-tekniker ute på plats. Det blir tre, fyra tjänster som ska jobba med teknisk support, säger Johnny Thorén, bildningschef.

Man ser också ett ökat behov av specialpedagoger och speciallärare. Där kommer man att försöka uppmana kommunens anställda lärare att vidarutbilda sig i ett koncept där kommunen betalar en del av personens lön under studietiden.

– Vi hoppas genom att satsa på egen personal att de ska vilja stanna kvar här när de är färdiga, säger Johnny Thorén.

Det ska också bli olika satsningar på administrativt stöd där olika skolor får testa olika lösningar. Efter en utvärdering ska man senare se vilka lösningar som fungerat bäst och ska införas.