Den styrande majoriteten utgörs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. I veckan lägger de fram sin sista gemensamma budget innan politiska valet genomförs i Sverige den 9 september. Det handlar inte bara om sjukvård, utan även om kollektivtrafik, infrastruktur, kultur med mera. Men för väljarna är sjukvårdsfrågan den viktigaste visar en rad marknadsundersökningar och därför väljer även vi att sätta fokus på den.

De regerande partierna ser både bakåt och framåt. De senaste fyra åren har hälso- och sjukvården förstärkts med närmare 800 miljoner kronor där en stor del har gått till att öka tillgängligheten på vårdcentralerna, arbetet mot psykisk ohälsa och till cancervården. I summan ingår 60 miljoner kronor som i budgeten för 2019 förstärker hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi satsar bland annat på nya läkemedel, diabeteshjälpmedel, barnsjukvård och geriatrisk kompetens, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Artikelbild

| Regionens tillgångssida behöver säkras, antingen genom ökade statsbidrag eller nytt beslut om skattesats, men hur det blir beror på vilken politik som förs nationellt efter valet, enligt Kaisa Karro (S).

Dessutom görs en satsning på 20 miljoner kronor för att kvalitetssäkra lokalvården på Universitetssjukhuset i Linköping för att minska antalet vårdrelaterade infektioner vilket är ett stort problem inom regionen. Men i skuggan av de satsningar som görs ligger också det stora sparpaketet som regionstyrelsen tog beslut om i mars 2018. Totalt ska cirka en miljard kronor sparas under en treårsperiod om resultatet ska nå det

finansiella målet.

– Det är viktigt att regionen i grunden har en bra ekonomi. För att nå dit behöver alla enheter ha en budget i balans och använda arbetssätt som inte minskar kvaliteten eller tillgängligheten men samtidigt är mer kostnadseffektivt, säger Kaisa Karro.

För att få ordning på väntetiderna måste först personalbristen åtgärdas, enligt Kaisa Karro. Genom att erbjuda bra arbetsvillkor, kompetenshöjning och genom att ta tillvara medarbetares kompetens ska regionen bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Hur ska ni lösa väntetiderna inom cancervården?

– Arbetet med de standardiserade vårdförloppen är en viktig del i att förbättra cancervården och korta väntetiderna. Ny medicinsk teknik, framför allt inom patologin kommer också bidra till ett mer effektivt arbete.

Vad skiljer er budget mot oppositionens?

– Vi bygger på insatser som leder till ökad jämlikhet, stärkt konkurrenskraft och klimatneutralitet.

Totalt räknar koalitionen med ett plusresultat på 70 miljoner för 2019, 144 miljoner för 2020 och 148 för år 2021.