Under många år har hon ett utvecklat ett säreget och personligt språk med hjälp av najtrådar. Numera kombinerar hon dessa med återvunna, grova el-ledningar.

Enkelheten är skenbar. Komplexiteten är hög. Kunskapen sofistikerad. Märkliga varelser tar plats på golvet, till exempel ”Kariot med runda blad”. En blandning av korgformar och väntande urtidsdjur. Förunderligt vackra och mångtydiga. En rostig skiva kan bli ett ”Domesticerat bord med unge”. Suveränt fyndigt!

Men ofta formulerar Caroline Blixt direkt igenkännbara varelser som olika slags kattdjur eller användbara korgar. Historiskt finns bakgrunden i luffarnas trådslöjd. Metalltrådarna böjs, bockas, tvinnas och surras till olika bruksföremål som vispar, grytunderlägg, brödnaggar osv.

Artikelbild

”Ålgräsäng”, målning av Gunilla Borg.

I Caroline Blixts skickliga och lyhörda händer har folkslöjden utvecklats till nyskapande och uttrycksmättad konst. Här finns både värme och poesi, humor, tankedigra pauser, sensibilitet och målmedveten formvilja.

Meditation och eftertänksamhet finns även i Gunilla Borgs små målningar. Natur, växtlighet och landskap finns som tydliga referenser, men här verkar det mera vara fråga om inre landskap. Konstnärens egna stämningar och tillstånd får styra bildskapandets fria löpor och fantasier.

Metoden kan vara en tillgång, men målningarna kan ibland bli lite oprecisa och lösliga. Sökandet efter ett språk är alltid nödvändigt. Resultaten kan understundom bli överarbetade. Bäst är de mera renodlade i färg och form. Förmågan att välja bort och skrapa fram märgen i den konstnärliga avsikten är ofta ett fruktbart förhållningssätt.

Kombinationen av skulptur och måleri är i övrigt ett gott val i det vackra Vadstenagalleriets långa sommarutställning.