Från början var det meningen att reformeringen av Arbetsförmedlingen skulle vara genomförd 2021. Nu skjuter man på det och säger att det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden och träda ikraft under slutet av 2022.

Dessutom ska reformen inte vila på LOV (lagen om valfrihetssystem). LOV innebär ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.

Centerpartiet har förespråkat att LOV ska användas när privata aktörer tar över förmedlingen av arbete.

Artikelbild

| Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna. Arkivbild.

Partierna överens

Men ett krav från M och KD, och även V, har varit att LOV inte ska användas.

Vi backar ifrån att LOV ska vara grunden för det här systemet. Den eller de upphandlingsformer som är mest ändamålsenliga ska användas, säger Eva Nordmark.

Samtidigt säger hon att det kan innebära att LOV också kommer att användas. I vilka sammanhang LOV ändå ska kunna användas, vill Nordmark i dag inte ge besked om.

I stället framhåller hon behovet av skarp kontroll. Farhågorna från kritikerna har varit att oseriösa aktörer kommer in med hjälp av LOV. Med lagen om offentlig upphandling (LOU) är kontrollen noggrannare.

Skarp kontroll

Det ska finnas robusta kontroll- och uppföljningssystem. Oseriösa aktörer ska kunna utestängas. Fristående aktörer ska inte kunna selektera bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet, säger Nordmark.

Utformningen av reformen ska ge möjligheter till medverkan för lokala eller regionala aktörer med kännedom om arbetsmarknaden på lokal och regional nivå, liksom mindre aktörer med särskild kompetens.

Enligt Nordmark innebär förändringen att privatiseringen av Arbetsförmedlingen inte blir lika långtgående som det var tänkt från början.

Reviderat avtalet

Regeringen och samarbetspartierna har haft kontakter med Vänsterpartiet under helgen, och även med de andra partierna i oppositionen.

Det är viktigt att vi lyssnar på alla partier, säger Nordmark.

Hon säger att regeringen och samarbetspartierna inte har backat från januariavtalet, där en viktig punkt var att V inte skulle få något inflytande.

Men just på den här punkten har vi reviderat avtalet, säger hon och syftar på LOV.

Centern nöjd

Det här känns bra, nu finns det en hållbar lösning för hur vi ska förändra Arbetsförmedlingen. Det fanns det inte när fyra partier var beredda att enas om att stoppa den, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Han räknar med att Moderaterna och Kristdemokraterna ska vara nöjda med svaren på de krav som de ställt och att det inte längre ska finnas något hot om misstroende kvar. Jonsson kallar fortsatt de två kraven, om tidsplan samt att Lagen om valfrihetssystem inte ska vara basen för reformen, för "detaljer".

Att det blir en reform av AF är det bästa, även om C får rucka en del på sina krav.

Vi i Centerpartiet är pragmatiska. Vi vill se förändring i politiken och då kan man inte sitta och tjura på sin kammare och säga att "vi är inte beredda att kompromissa" , säger Jonsson.

Bättre lösning

Den lösning som regeringen, C och L nu har kommit fram till för hur Arbetsförmedlingen ska reformeras är bättre än den som fanns med i det ursprungliga avtalet mellan de fyra partierna, enligt Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Det måste jag säga att det tycker jag. Vi från vårt parti har inga problem med att riksdagen vill förbättra de reformer som vi vill genomföra och vi fyra partier inser också att vi inte har majoritet.
Ska man få igenom sina förslag måste man hörsamma vad riksdagen vill och det gör vi nu, säger Nyamko Sabuni.

Oppositionen avvaktar

Hon säger att hon inte vet hur Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att agera, men eftersom det som görs svarar upp mot de krav som de båda partierna ställt, så borde det vara något som de kan acceptera.

Beskedet från regeringen och samarbetspartierna innebär att man tillmötesgått de två kraven från M och KD. Moderaternas gruppledare Tobias Billström skriver i ett sms till TT att partiet nu ska fundera över vad beskedet om att skjuta upp Arbetsförmedlingsreformen innebär.

"Vi har tagit emot regeringens svar till oppositionen och kommer nu att analysera detta", skriver han.

Kristdemokraterna har också just nåtts av beskedet, och kan i nuläget inte kommentera det, enligt presschefen Per Gudmundsson.