Trots att det råder vetenskaplig konsensus om att genmodifierade livsmedel (GMO) är säkra och har en stor potential för att förbättra näringsintaget för en stor del av jordens befolkning hyser många människor en aversion mot sådan mat. Inom EU, till exempel, är reglerna stränga och få genmodifierade livsmedel är tillåtna och i Sverige finns nästan ingen sådan mat alls. Detta trots att den anses lika säker och nyttig som konventionella livsmedel.

I ett försök att få veta mer om vad detta motstånd beror på, har kanadensiska och amerikanska forskare frågat 2 000 vuxna amerikaner och européer om hur mycket de tror sig veta om genmodifierade livsmedel. Därefter testades deras faktiska kunskaper med hjälp av ett batteri av sanna eller falska påståenden om vetenskap i allmänhet och genetik i synnerhet.

"Sjukt resultat"

Mer än 90 procent av deltagarna uppgav någon form av motstånd mot genmodifierad mat. Men de som var de starkaste motståndarna till sådan mat skattade sina egna kunskaper betydligt högre än andra, när de i själva verket visste minst, enligt kunskapstesterna.

"Extrema synpunkter härstammar ofta från människor som tror sig förstå komplexa ämnen bättre än vad de i själva verket gör", säger en av artikelförfattarna, Phil Fernbach, professor vid University of Colorado Boulder i USA, i ett pressmeddelande.

En möjlig konsekvens av resultatet, skriver forskarna i Nature Human Behavior där forskningen presenteras, är att de människor som vet minst om viktiga vetenskapliga frågor antagligen kommer att förbli okunniga, eftersom de troligen inte är öppna för andra argument och ny kunskap.

Ett första steg

"För att förändra människors åsikter, måste de till en början lära sig att uppskatta det de inte vet. Utan detta första steg kommer utbildningsinsatser antagligen inte att fungera särskilt bra för att få dem i linje med rådande vetenskaplig konsensus, säger Nicholas Light vid University of Colorado Boulder.

Forskarna undersökte också andra kontroversiella ämnen, som genterapi, med liknande resultat.

mat