Studien som gjorts vid Athletics Research Center vid Linköpings Universitet är den första i sitt slag. Den bygger på en rapport som centret publicerade tidigare i år där målet var att se hur vanligt det är med sexuella övergrepp inom svensk idrott.

Nu har forskarna följt upp studien för att se hur övergrepp påverkar idrottaren i sin prestation. De ville också undersöka om det fanns en koppling till den höga graden av överbelastningsskador som finns inom toppidrotten i dag.

Studien visade att det framför allt är kvinnor som drabbas av idrottsskador. För kvinnor innebar fysiska övergrepp en tolv gånger högre risk att få en idrottsskada. Sexuella övergrepp innebar en åtta gånger så hög risk för skador som inte var sportrelaterade.

Artikelbild

| Ett skadat korsband i ett knä är en allvarlig skada för en elitidrottare.

Studien har letts av Toomas Timpka, professor vid Institutionen för medicin:

–Mycket i sambanden stämmer överens med självskadebeteende, säger han i ett pressmeddelande.

Ett trauma som hålls inom sig kan innebära att den drabbade utsätter sig för risker som i långa loppet kan ge överbelastningsskador.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inte alla kvinnliga idrottare som drabbas av långvariga skador har utsatts för övergrepp säger Toomas Timpka.

Totalt medverkade 197 personer i studien, av dem uppgav 11 procent att de utsatts för sexuella övergrepp och 18 procent att de utsatts för fysiska övergrepp.

Forskarna hoppas studien ska bidra till ett nytt forskningsområde inom idrottsmedicin som är tvärvetenskapligt.