Fremskrittspartiets ledamöter röstade emot sin partikamrat, justitie- och beredskapsminister Anders Anundsen, som har försäkrat att beredskapen kommer att vara fortsatt god efter övergången. Han hänvisar till en rapport från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt Anundsen är kraven som stortinget ställt som förbehåll infriade.

Myndigheten drar slutsatsen att konsekvenserna för beredskapen är osäkra, men mest sannolikt små.

Beslutet är sedan länge fattat att fm-nätet ska stängas ner, med början den 11 januari i länet Nordland. Men Frp-gruppen gick emot sin egen regering med förslaget att nedläggningen av fm-nätet ska stoppas av hänsyn till beredskapen och brukarna. Det förslaget röstades ned i stortinget.

I stället gick stortinget på vänsterpartiet SV:s linje, som går ut på att stängningen ska följas noggrant och att regeringen löpande ska försäkra sig om att beredskapen inte drabbas och att täckningsgraden uppfylls.

Den svenska regeringen beslutade för ett år sedan att stoppa övergången till dab-radio.