Universal Power AB vill bygga åtta vindkraftverk en kilometer från sjön Tåkern. Området är utpekat som Natura 2000-område med fågellivet som skyddsobjekt.

Universal Power har tidigare fått avslag på ansökan om uppförande av vindkraftverk där, men har nu begärt tillåtighetsprövning hos regeringen enligt kapitel 17 i miljöbalken.

Regeringen finner dock inte skäl för prövning och vidtar därför inga åtgärder.