Klosterkyrkan var nästan helt fullsatt under högmässan med temat Jesu dop. Många hade slutit upp när Torbjörn Ahlund höll sin avskedspredikan "Gör som Gud - bli människa".

Han säger att ingenting i människors liv är främmande för Jesus. Mänskliga känslor som ångest, hämndbegär, ilska och alla andra känslor är bekanta för Jesus.

Ahlund uttrycker sin tacksamhet för alla de år han fått verka i församlingarna och de nio kyrkorna som ingår. Åren har innehållit både svåra och fina perioder.

Artikelbild

| Torbjörn Ahlund höll sin avskedspredikan i Vadstena klosterkyrka.

– Jag har blivit buren många gånger och har nog burit några andra under de här åren, säger han.

Han är tacksam över det stöd han fått från församlingen när livet var svårt.

– Hade jag inte haft församlingarnas stöd hade jag nog inte överlevt som troende och präst, säger han.

Vikten av församlingens gemenskap lyfter han fram och säger att vi ska ta del av varandra och varandras liv.

Artikelbild

| Efter 41 år som präst i församlingarna höll Torbjörn Ahlund sin avskedspredikan.

Vadstena kyrkokör, Dals kyrkokör, Vadstena gospelkör och Gregorianska kören deltog i mässan.

Söndagens kollekt gick till fritidshemmet Tussilagon och högmässan avslutades med nattvard.

Artikelbild

| Fullsatt i kyrkan.

Torbjörn Ahlund slutar sin tjänst den 31 januari då han går i pension. Fram till dess jobbar han som biträdande kyrkoherde.

Efter söndagens högmässa fortsatte avtackningen med efterföljande lunch på Vadstena folkhögskola. Bland avtackningar och tal skulle, enligt uppgift, också ett porträtt av Torbjörn Ahlund, målat av östgötakonstnären Jan Davidsson, presenteras.