Föreläsningsföreningens jubileumsskrift har nummer 63 i Föreningen Gamla Vadstenas småskriftserie.

Per Rydberg har varit redaktör för skriften och samlat in mycket av materialet. På Landsarkivet har en hel del kunnat hittas.

– Fram till andra världskriget finns mycket bra material, säger han.

Artikelbild

| Per Rydberg har varit redaktör för jubileumsskriften.

Till dess fick föreningen statsbidrag och dokumentationen var noggrann. När man inte längre fick bidrag blev det lite si och så med redovisningen.

– Men då var det ju så lyckligt att det gick att koppla på med folk som var med då, säger han.

Så skriftens första del bygger på arkivmaterial, medan den andra delen huvudsakligen innehåller nedtecknade minnen.

Hösten 1898 bildades föreläsningsföreningen vars syfte var att vara "till gagn för den kroppsarbetande klassen och dess yngre medlemmar". Inledningsvis fanns föreläsningar med namnen "Spriten och dess inflytande på kroppen", "Huruvida vi skola kläda oss" och "Renlighet som hälsomedel".

Artikelbild

| Ingegerd Lindaräng har varit engagerad i föreningen i 40 år.

Entréavgiften var låg för att alla skulle ha råd att gå på föreläsningar.

– Föreläsningsföreningen försökte locka folk så det var alltid först en föreläsning och sedan underhållning, säger han.

Underhållning, musik och filmvisning stod på programmet under föreningens tidiga år, men successivt har det blivit mer fokus på föreläsningar.

– Själva namnet talar för att det är en bildningsresa i ord, säger Ingegerd Lindaräng som varit med i föreningen i 40 år och varit ordförande i 29 av dessa.

Länge var reseskildringar populära föreläsningar. Vadstenaborna levde ett liv där få kom iväg särskilt långt hemifrån.

Genom föreningens alla år har en mängd olika föreläsare haft föredrag. En del långväga, men många föreläsare har också kommit från närområdet. Lars Föllich, Herman Lindqvist och Ingemar Lind är de föreläsare som varit med flest gånger.

När det gäller besökare har det genom åren främst varit kvinnor som kommit och lyssnat.

– Fast när Bosse Bildoktorn var här var det 99 procent män, säger Ingegerd.

Att visa bilder i samband med föreläsningar blev tidigt populärt och där har föreningen varit en del i den teknologiska utvecklingen.

Verksamheten gjorde 1899 ett så pass stort överskott att en Laterna magica köptes in. Därefter har overhead-apparater och diabildsprojektorer passerat fram till dagens bildvisningar med hjälp av datorer.