Vid kommunfullmäktige togs beslut om ändrade arvoden för förtroendevalda.

– Det var samsyn om själva stommen i det hela och nästa allting utom om några i sammanhanget mindre delar. Majoriteten vill återgå till grundarvodet för ett heltids kommunalråd som också är beräkningsgrund för alla andra ersättningar också, säger Arne Sjöberg (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Tidigare har arvodet för heltid som kommunalråd varit 80 procent av en riksdagsledamots arvode. Detta har sedan sänkts till 78,5 procent.

Artikelbild

– Där ville majoriteten återgå till 80 procent, säger han.

Majoriteten ville även höja tjänstgöringsgraden för ordförandena, och därmed arvodet, i de tre nämnderna.

Politiska oppositionen motsatte sig majoritetens förslag.

– Det är ju över 200 000 kronor som det kommer att kosta mer och de pengarna finns ju inte i budgeten. Vi kunde inte få något svar på frågan varifrån pengarna ska tas, säger Frida Edholm (K) och fortsätter:

Artikelbild

| Frida Edholm (K).

– Att pengarna inte finns i budgeten är oroväckande, särskilt med tanke på att det är en så tight budget i övrigt och att det är besparingskrav. Då känns det väldigt olyckligt att politikerna höjer sina arvoden med så mycket.

Ersättningen för ett kommunalråd blir med nya förslaget 53 520 kronor. En ersättning som ska delas mellan de båda kommunalråden Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S). Kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande får 18 732 kronor för en tjänstgöringsgrad på 35 procent och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden får 13 380 kronor för en tjänstgöringsgrad på 25 procent. Även andra förtroendevalda med arvoden får en höjning, men där rör sig ersättningen om mindre summor.

Konsensus yrkade på att beräkningen av ersättning som baseras på riksdagsmannaarvode skulle vara kvar på 78,5 procent och att tjänstgöringsgraden för nämndordförande skulle ligga kvar som tidigare, det vill säga 30 procent för ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, 30 procent för ordförande i socialnämnden och 15 procent för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Efter debatt skulle beslut tas i frågan.

– Man diskuterade den här frågan och man hamnade så småningom i en votering och där vann majoritetens förslag med knapp marginal, säger Arne Sjöberg.

Omröstningen slutade 17-16. Samtliga oppositionspartier röstade emot majoritetens förslag till förändringar av arvoden och tjänstgöringsgrad till förtroendevalda.