Arbeten som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel grävning med maskiner, stenkrossning, pålning och andra arbeten där kompressorer, trycklyftsborrar och liknande motordrivna verktyg använda, regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Mellan klockan 18.00 och 07.00 på vardagar samt alla tider under lördagar, söndagar och helgdagar krävs tillstånd från Polismyndigheten om man vill utföra denna typ av arbeten.

Störande buller ingår i Vadstena kommuns lokala ordningsföreskrifter och beslut om revidering av föreskrifterna togs vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande Jane Råsten (S) tar upp ombyggnationen av gamla genomfarten som ett sådant exempel på arbete som måste anpassas med hänsyn till att många bor i området och därför berörs det arbetet av reglerna.

– Det gäller på offentliga platser, men sedan behöver ju vi invånare i Vadstena ta hänsyn till varandra oavsett om det på offentlig plats eller om det är i det privata, säger hon.