Arrendeavtalet mellan Vadstena kommun och Statens Fastighetsverk tillåter bara att mindre fritidsbåtar får vara i slottets vallgrav. I ett yttrande till Vadstena kommun i höstas lämnade Fastighetsverket beskedet att en så pass stor båt som M/S Sandskär inte kunde accepteras i vallgraven och samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om att den måste flyttas.

Nu har båtägaren Lars Eje Gustavsson fått veta att båten ska vara flyttad innan den 20 maj. Om båten fortfarande är kvar vid det datumet kommer den att flyttas på hans bekostnad.

Beskedet har överlämnats både muntligt och i form av en skrivelse, men Lars Eje Gustavsson är kritisk till hur hela ärendet hanterats.