Vid kommunfullmäktiges sammanträde valdes Peter Karlsson och Anders Hedeborg, kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande, till kommunalråd.

I Vadstena finns resurser motsvarande en heltidstjänst som kommunalråd och kommunalrådsarvodet kommer att delas lika dem emellan.

– De blir majoritetens företrädare, säger Arne Sjöberg (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Artikelbild

| Anders Hedeborg (S).

Inom majoriteten har Miljöpartiet avstått sina procent, vilka istället fördelats mellan Karlsson och Hedeborg.

För att kunna väljas som kommunalråd eller oppositionsråd krävs minst 40 procents tjänstgöringsgrad, vilket betraktas som en betydande del av en heltid.

– Inom oppositionen blev ordningen den att respektive partis företrädare, som man nominerade på mötet, blev partiföreträdare eller minoritetsföreträdare, säger Sjöberg.

Resurserna fördelas utifrån partiets andelar med utgångspunkt från antalet mandat. Nuvarande oppositionsråd Frida Edholm (K) bara kom upp i 22 procent.

Inget oppositionsråd kunde därför inte väljas.

– Man blir partiföreträdare eller minoritetsföreträdare, vad man nu väljer att kalla sig, säger han.