Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har tidigare bara redovisat fördelningen av ordförandeposter partierna emellan och det enda som varit klart är valet av Arne Sjöberg (M) som kommunfullmäktiges ordförande.

Nu är båda partierna klara med sina nomineringar till ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna.

Peter Karlsson (M) blir kommunstyrelsens ordförande och Anders Hedeborg (S) kliver ner och blir förste vice ordförande.

Artikelbild

| Anders Hedeborg (S) blir förste vice ordförande i kommunstyrelsen den här mandatperioden.

Att Peter Karlsson skulle nomineras som ordförande var väntat då han är partiets förstanamn och tidigare i höst även utsetts som Vadstenamoderaternas gruppledare.

– Vi har den principen att största partiet har KSO (kommunstyrelsens ordförande, vår anm.) så det känns rimligt att Peter får ta hand om det, säger Anders Hedeborg.

När det gäller nämnderna sitter Göran Fältgren (S) kvar som ordförande i kultur- och utbildningsnämnden och där blir Eva Sparrborn (M) förste vice ordförande.

Lars Öhman (M) tar över ordförandeklubban i samhällsbyggnadsnämnden och Dessie Forsén (S) kliver ner ett steg och blir förste vice ordförande.

Artikelbild

| Dessie Forsén (S) blir ordförande för Vadstena turism och näringsliv AB och förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Jane Råsten (S) fick tidigare i höst lämna över ordförandeskapet i kommunfullmäktige till Arne Sjöberg. Nu har hon nominerats till ordförande i socialnämnden den här mandatperioden. Förste vice ordförande i socialnämnden blir Patrik Vidarsson (M).

Ordförande för Vadstena fastighets AB blir Magnus Gustafsson (S) och där väljs Katarina Öhman (M) till vice ordförande. Dessie Forsén (S) blir ny ordförande för Vadstena turism och näringsliv AB och där väljs Gary Sparrborn (M) till vice ordförande.

– Valberedningen har gjort ett jättebra arbete tycker jag. De har försökt att blanda ålder, kön, kompetens och intresse efter bästa förmåga, säger Peter Karlsson.

Socialdemokraterna har försökt att skapa en blandning när de nominerat kandidater.

– Vi har fokuserat på att det ska finnas erfarenhet och det ska finnas förnyelse bland våra namn. Vi vill säkra kunskapen vi byggt upp och vi vill förnya, säger Anders Hedeborg och fortsätter:

– Jämställdheten är viktig för oss. Det ska vara en så jämn fördelning som möjligt mellan män och kvinnor till de olika förtroendeposterna.

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens ledamöter kommer att väljas under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.