Sent på söndagskvällen var Konsensus färdigt med mötet om hur partiet ställer sig till Tommy Nilsson som kommundirektör efter turerna kring anställningen av hans fru. Enligt gruppledare Bengt-O Pettersson hade man "rätt stor samsyn" kring beslutet.

- Vi har fått en redogörelse från Tommy Nilsson om händelseförloppet och vi har lyssnat på så många involverade som möjligt. Vi tycker att vi har fått en samstämmig bild och den har vi haft som underlag när vi har tagit ställning, säger Bengt-O Pettersson.

Partiet konstaterar att Tommy Nilsson, precis som han själv medgett, borde vidtagit ytterligare förankringsåtgärder när hans hustru anställdes. Men i övrigt anser man att frågan är utagerad eftersom hon själv lämnat sin tjänst.

- Vi tycker inte att det finns tillräckliga skäl att uttala ett misstroende för honom. Fel kan alla människor göra, säger Bengt-O Pettersson.

Hur påverkar det att andra partier krävt hans avgång?

- Det får framtiden utvisa. Vi har fortsatt påverkan i detta och vi ger honom fullt stöd för vi tror att han kan göra ett bra jobb. Vi tycker att det är otroligt viktigt att han får fortsätta driva de projekt och förändringsarbete som är under utveckling, säger Bengt-O Pettersson.

Socialdemokraterna som styr tillsammans med Kons har varit mycket tydliga med att de inte har förtroende för Tommy Nilsson. De har också varit tydliga med att samarbetet partierna emellan är i allvarlig fara om Kons står fast vid sitt stöd.

- Vi ska prata med S så snart som möjligt. Kontakt är redan tagen och vi har utsett personer som ska föra samtal med dem, säger Bengt-O Pettersson.

Är ni oroliga för att ert samarbete nu spricker?

Artikelbild

- Oro är inte rätt ord. Vi menar att det måste finnas en möjlig utväg. Vi kan inte ge vika när vi är tämligen eniga i vår grupp om vårt stöd, säger Bengt-O Pettersson och fortsätter:

- Det behöver inte spricka för en sådan här fråga. Vi kan väl vara oeniga om en fråga och ändå fortsätta att styra tillsammans.

Kommundirektören är väldigt viktig i det kommunala arbetet, hur ska ni kunna styra ihop om ni inte är överens om förtroende för honom?

- Vi ska inleda samtal med S och diskutera den frågan, säger Bengt-O Pettersson.

LÄS MER: Här är våra frågor som inte besvaras.

LÄS MER: Kommundirektörens svar på avgångskravet.

LÄS MER: Kommundirektörens fru anställdes – och slutar.