VPP-demens är det vårdprocessprogram, för västra delen av Östergötland, som tagit fram kriterierna för certifieringen. För silvercertifieringen som Hagagården nu fått måste tolv kriterier vara uppfyllda. Ett av den är en årlig registrering i det så kallade bpsd-registret.

– Det här är ett direkt verktyg för oss som jobbar inom demensvården, säger undersköterskan Kicki Gustavsson, som är engagerad i frågor om demensvård och har lång erfarenhet inom just detta område.

Rent praktisk handlar det om att skatta i vilken grad individen lider av de olika symtom som de flesta dementa går in i. Det rör sig bland annat om ångest, depression, hallucinationer och apati. Utifrån resultatet kan omvårdnaden struktureras och individanpassas.

Artikelbild

| Lena Tegler är enhetschef på Wasagården.

– Då sätter vi in åtgärder som blir specifika istället för generella, säger Lena Tegler, enhetschef på Wasagården.

– Ihop med det finns en bemötandeplan, säger Kicki Gustavsson.

Samtliga i gruppen runt personen tar del av detta så att alla kan bemöta personen på samma sätt.

– När man har en demenssjukdom behöver man bli bemött på samma sätt för att känna sig trygg, säger hon.

Artikelbild

| Maggie Magnusson och socialnämndens ordförande Jane Råsten (S) samtalar.

Få personer runt varje individ skapar också trygghet. På Hagagården bor tolv personer. De är indelade i tre grupper och Hagagårdens personal är fördelad på dessa grupper. Det ger trygghet för såväl boende som deras anhöriga.

Trygghet skapas också genom att göra boendet så hemlikt som möjligt. I korridoren ligger mattor på golvet och på väggarna finns tavlor och bonader.

Artikelbild

| Kicki Gustavsson var med redan när Hagagården startades för 30 år sedan.

Hjärtat i Hagagårdens verksamhet är köket. Köket är en given samlingsplats och här deltar de boende i olika köksbestyr.

– Det blir mer som ett hem, inte som ett hotell. Man gör saker tillsammans, säger Lena Tegler.

När någon bor hemma och behöver hemtjänst får en biståndshandläggare ta del av vad personen inte klarar av.

– Här gör vi tvärt om. Vi tar reda på vad de kan och så får de göra det så länge de kan, säger Kicki Gustavsson.

Allt eftersom tappar personen förmågan och då sätts handledning och hjälp in utifrån behov.

Genom att bli sedd, vara behövd och få göra allt man klarar av kan demensens sluttande kurva planas ut.

– På så sätt kan man få några år som är ganska goda, säger hon.

Jane Råsten (S), som tillträdde som socialnämndens ordförande vid årsskiftet, har tagit del av hur man jobbar på Hagagården.

– Man blir både rörd och stolt, säger hon.