– Jag har ju varit gruppledare den här mandatperioden och jag tycker att den är jätteroligt och spännande att jag fick förtroendet att fortsätta i fyra år till, säger Dessie Forsén.

Partiets medlemmar har varit nöjda med det arbete hon utfört den senaste mandatperioden.

– Jag känner att de har förtroende för mig eftersom man har erbjudit mig den här rollen. Jag tycker att det är en intressant roll och att det är roligt, säger hon.