Rogslösa skola har varit ute till försäljningen en tid.

– Mäklaren har gått ut med ett prospekt på det här. Det har varit ute och han har fört diskussioner med intressenter som anmält sig, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Inför försäljningen sattes vissa riktlinjer upp.

Artikelbild

| Anders Hedeborg (S).

– Vid försäljning ska vi beakta pris och intentioner, säger han.

Den som vill köpa ska kunna redogöra för vad fastigheten ska användas till. På så vis vill man undvika att få framtida problem som skulle kunna följa med etablering av till exempel ett kriminellt mc-gäng.

– Nu är processen avslutad. Mäklaren har diskuterat färdigt. Det finns en slutintressent, säger han.

Slutintressenten ska berätta ytterligare kring sin verksamhetsplan och vad man tänk göra av byggnaderna och fastigheten som sådan.

– Därmed säger kommunstyrelsens presidium att vi nu är framme vid att föreslå försäljningen, det som var vårt uppdrag.

Därefter är det upp till kommunstyrelsen att besluta om man vill sälja till den här intressenten eller inte.

– Så är gången, men beredningen är färdig, säger han.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektören ska nu skriva ett tjänsteyttrande innan ärendet kan tas upp i kommunstyrelsen.

Därefter ska ärendet upp i kommunfullmäktige, i december eller januari.

– Det handlar ju om ett försäljningsärende så det måste beslutas i kommunfullmäktige.

Eftersom affären inte är klar kan Hedeborg i det här läget inte lämna några uppgifter om vem slutintressenten som vill köpa Rogslösa skola är.