Vadstena kommun, VFAB och Region Östergötland har i en gemensam avsiktsförklaring beslutat att verka för att en ny vårdcentral uppförs. Nu har ett detaljplaneförslag tagits fram för området mitt emot den nuvarande vårdcentralen. Planförslaget ska möjliggöra en ny vårdcentral och eventuella bostäder inom berörda fastigheter.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen som beskriver Birgittaområdet som ett område med lång tradition av vård.

– Jag ser vårdcentralen som startskott för hela det här Birgittaområdet, säger Dessie Forsén (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden har nu tagit beslut om att detaljplaneförslaget ska ut på samråd.